Vairo Stats
Gelişmiş İstatistik - Sunum Yazılımı

Logo

Ankara'daki Sanayi İşletmelerinin İş Yeri Büyüklüğüne Göre Dağılımı, 2017

Açıklama

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 81 İl Sanayi Durum Raporu 2017

(https://sgm.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=e5ec5b52-261e-4866-8e41-bc5ad0b4a8f7)