Vairo Stats
Gelişmiş İstatistik - Sunum Yazılımı

Logo

Alınan ve Verilen Göçün Eğitim Düzeyi, Ankara, 2018

Eğitim DurumuAlınan GöçVerilen Göç
Okuma Yazma Bilmeyen 2.077 3.130
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen 9.822 11.824
İlkokul 16.961 31.707
İlköğretim 11.847 15.550
Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul 11.438 17.167
Lise Ve Dengi Meslek Okulu 53.410 64.196
Yüksekokul Veya Fakülte 54.744 54.049
Yüksek Lisans (5 Veya 6 Yıllık Fakülteler Dahil) 6.033 7.354
Doktora 669 1.333
Bilinmeyen 3.931 1.275

Açıklama

Kaynak: TÜİK ADNKS, 2019