Vairo Stats
Gelişmiş İstatistik - Sunum Yazılımı

Logo

Ankara'da Türlerine göre Derneklerin Yüzdesel Dağılımı, 2018

Dernek TürüPay (%)
Mesleki ve Dayanışma 40
Spor 16
Dini Hizmetler 13
Sağlık 4
Kültür, Sanat ve Turizm 4
İnsani Yardım 4
Eğitim Araştırma 4
Diğer 14

Açıklama

Kaynak: Sivil Toplum Genel Müdürlüğü Dernek İstatistikleri, 2019