Vairo Stats
Gelişmiş İstatistik - Sunum Yazılımı

Logo

Ankara'nın ISIC Ürün Sınıflandırmasına Göre En Fazla İthalatını Yaptığı 5 Ürün, 2018

İhracat(USD)Toplam İçindeki Payı (%)
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi 1.875.567.609 14
Sığır, koyun, keçi, at, eşek, bardo, katır v.b. 950.751.951 7
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler 635.684.811 5
Radyo ve televizyon vericileri ile telefon, telgraf teçhizatı 627.890.373 5
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler 441.447.053 3

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, 2018