Vairo Stats
Gelişmiş İstatistik - Sunum Yazılımı

Logo

Yıllar İtibarıyla Bazı Sağlık Göstergeleri, Ankara

Açıklama

Kaynak:TÜİK, Sağlık İstatistikleri,2019