Vairo Stats
Gelişmiş İstatistik - Sunum Yazılımı

Logo

Ankara'nın En Fazla İthalatını Yaptığı Beş Ürün, 2018

Ürün Adıİthalat Tutarı (Amerikan Doları)Toplam İthalat İçindeki Payı (%)
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi 1.875.318.856 13,95
Sığır, koyun, keçi, at, eşek, bardo, katır v.b. 950.751.951 7,07
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler 636.107.260 4,73
Radyo ve televizyon vericileri ile telefon, telgraf teçhizatı 627.894.100 4,67
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler 441.449.543 3,28

Açıklama

Kaynak: TÜİK Dış ticaret İstatistikleri, 2019

(ISIC Ürün Sınııflandırmasına Göre, 2018 yılı geçici verileridir.)