Vairo Stats
Gelişmiş İstatistik - Sunum Yazılımı

Logo

Yıllar İtibarıyla GSYİH (Bin TL) ve Ülke Payı (%)

Açıklama

Kaynak: TÜİK Bölgesel Hesaplar, 2019

(GSYİH: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla)